PL DE EN RU UE

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że w dniu 2014-10-31 firma BOWI-STYL zakończyła realizację projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy: UDA-RPLD.03.02.00-00-364/12-00.

 

Numer i tytuł projektu:

WND-RPLD.03.02.00-00-364/12 "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianiny z przestrzenią oddychającą w firmie Bowi Styl"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-364/12  "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianiny z przestrzenią oddychającą w firmie Bowi Styl" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III. 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma BOWI-STYL PW w wyniku oceny ofert na ogłoszenie o zamówieniu na: oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem wybrano ofertę firmy: DONE ROBERT PAPIS.

 

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-364/12 "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianiny z przestrzenią oddychającą w firmie Bowi Styl" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma BOWI-STYL PW poszukuje dostawców następujących urządzeń i usług:

 

 • oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem - szt. 1 

 

Szczegółowe specyfikacje warunków w ogłoszeniu o zamówieniu w załącznikach:

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-364/12 "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianiny z przestrzenią oddychającą w firmie Bowi Styl" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma BOWI-STYL PW w wyniku oceny ofert na ogłoszenie o zamówieniu na: fulard i podłączenie fulardu do posiadanego ciągu technologicznego wybrano ofertę firmy: ERBATECH GMBH Niemcy.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-364/12 "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianiny z przestrzenią oddychającą w firmie Bowi Styl" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma BOWI-STYL PW w wyniku oceny ofert na ogłoszenie o zamówieniu na: maszynę raszlową do produkcji dzianiny dystansowej wybrano ofertę firmy: KAR-MAYER GMBH Niemcy..

Informujemy, że w dniu 2013-10-11 firma Bowi-Styl podpisała umowę o dofinansowaniu projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy: UDA-RPLD.03.02.00-00-364/12-00.

Numer i tytuł projektu:
WND-RPLD.03.02.00-00-364/12
"Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianiny z przestrzenią oddychającą w firmie Bowi Styl"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-364/12 "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianiny z przestrzenią oddychającą w firmie Bowi Styl" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma Bowi-Styl PW poszukuje dostawców następujących urządzeń i usług:

 

 • maszyna raszlowa do dzianin dystansowych - szt. 1
 • fulard - szt. 1
 • podłączenie fulardu do ciągu technologicznego - szt.1 

 

Szczegółowe specyfikacje warunków w ogłoszeniu o zamówieniu w załącznikach:

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego POIG.04.03.00-00-A38/12-00 "Implementacja nowej technologii wytwarzania uszlachetnionej dzianiny ozdobnej z zadrukiem w firmie Bowi-Styl” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, firma BOWI-STYL PW poszukuje dostawców następujących urządzeń:

 

 • drukarka cyfrowa - szt. 1
 • pikowarka - szt. 1
 • parownik - szt. 1 

 

Szczegółowe specyfikacje warunków zamieszczono w zapytaniach ofertowych – załączniki :

Informujemy, że firma BOWI-STYL zakończyła realizację inwestycji objętych projektem w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007-2013. Numer umowy: POIG.04.03.00-00-514/11-00. Tytuł projektu: "Wdrożenie nowej technologii wytwarzania pokryć na materac z funkcją stabilizacji mikroklimatu". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Informujemy, że firma BOWI-STYL zakończyła realizację inwestycji objętych projektem w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007-2013. Numer umowy: POIG.04.03.00-00-515/11-00. Tytuł projektu: "Wdrożenie nowej technologii wytwarzania ochronnych okryć". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Informujemy, że w dniu 2013-05-08 firma BOWI-STYL podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Numer umowy: POIG.04.03.00-00-A38/12-00. Tytuł projektu: "Implementacja nowej technologii wytwarzania uszlachetnionej dzianiny ozdobnej z zadrukiem w firmie Bowi-Styl". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Informujemy, że w dniu 2012-08-22 firma BOWI-STYL podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.3 Kredyt  technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia   Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007-2013. Numer umowy: POIG.04.03.00-00-514/11-00. Tytuł projektu: "Wdrożenie nowej technologii wytwarzania pokryć na materac z funkcją stabilizacji mikroklimatu". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Informujemy, że w dniu 2012-08-22 firma BOWI-STYL podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Numer umowy: POIG.04.03.00-00-515/11-00. Tytuł projektu: "Wdrożenie nowej technologii wytwarzania ochronnych okryć". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Informujemy, że  firma Bowi-Styl zakończyła realizację inwestycji objętych projektem w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy: UDA-RPLD.03.02.00-00-225/08-00. Numer i tytuł projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi Styl w Łodzi". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DWUŁOŻYSKOWA SZYDEŁKARKA CYLINDRYCZNA Z SYSTEMEM WZOROWANIA NA IGŁACH CYLINDRA I TARCZY za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy MONARCH KNITTING MACHINERY (U.K.) LTD.

 

W załączniku zamieszczone jest zestawienie firm, które złożyły oferty wraz z punktacją z oceny ofert.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma Bowi-Styl PW poszukuje dostawców nastepujących urządzeń:

 

 • dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna z systemem wzorowania na igłach i tarczy lub urządzenie równoważne

 

Szczegółowe specyfikacje warunków w ogłoszeniu o zamówieniu w załączniku:

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DWUŁOŻYSKOWA SZYDEŁKARKA CYLINDRYCZNA Z SYSTEMEM WZOROWANIA NA IGŁACH CYLINDRA I TARCZY za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy MONARCH KNITTING MACHINERY (U.K.) LTD. W załączniku zamieszczone jest zestawienie firm, które złożyły oferty wraz z punktacją z oceny ofert.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma Bowi-Styl PW poszukuje dostawców nastepujących urządzeń:

 

 • dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna z systemem wzorowania na igłach i tarczy lub urządzenie równoważne

 

Szczegółowe specyfikacje warunków w ogłoszeniu o zamówieniu w załączniku:

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DWUŁOŻYSKOWA SZYDEŁKARKA CYLINDRYCZNA Z SYSTEMEM WZOROWANIA NA IGŁACH CYLINDRA I TARCZY za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy MONARCH KNITTING MACHINERY (U.K.) LTD. W załączniku zamieszczone jest zestawienie firm, które złożyły oferty wraz z punktacją z oceny ofert.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DWUŁOŻYSKOWA SZYDEŁKARKA CYLINDRYCZNA Z CZTEROŚCIEŻKOWYM SYSTEMEM WZOROWANIA za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy ORIZIO S.R.L. W załączniku zamieszczone jest zestawienie firm, które złożyły oferty wraz z punktacją z oceny ofert.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: STABILIZATOR Z FULARDEM za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy BRUCKNER TEXTILE. 


W załączniku zamieszczone jest zestawienie firm, które złożyły oferty wraz z punktacją z oceny ofert.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: BIELNIK+PRALNICA za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy ERBATECH GMBH TEXTILE.

 

W załączniku zamieszczone jest zestawienie firm, które złożyły oferty wraz z punktacją z oceny ofert.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma Bowi-Styl PW poszukuje dostawców nastepujących urządzeń:

 

 • dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna z systemem wzorowania na igłach i tarczy lub urządzenie równoważne


Szczegółowe specyfikacje warunków w ogłoszeniu o zamówieniu w załączniku:

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy T2S SP.Z O.O. z siedzibą w Łodzi, ul.Gdańska 80.

W załączniku zamieszczone jest zestawienie firm, które złożyły oferty wraz z punktacją z oceny ofert.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma Bowi-Styl PW poszukuje dostawców nastepujących urządzeń i usług:

 

 • dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna z czterościeżkowym systemem wzorowania lub urządzenie równoważne

 

Szczegółowe specyfikacje warunków w ogłoszeniu o zamówieniu w załączniku:

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma Bowi-Styl PW poszukuje dostawców nastepujących urządzeń i usług:

 

 • bielnik z pralnicą - szt. 1
 • stabilizator z fulardem - szt. 1
 • zintegrowany informatyczny system zarządzania - szt. 1

 

Szczegółowe specyfikacje warunków w ogłoszeniu o zamówieniu w załącznikach:

Informujemy, że w dniu 2010-03-25 firma Bowi-Styl podpisała umowę o dofinansowaniu projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy: UDA-RPLD.03.02.00-00-225/08-00.

 

Numer i tytuł projektu:

WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi Styl w Łodzi".


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Firma Bowi-Styl stara się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Uwaga! Konkurs ofert!


Firma poszukuje dostawców następujących urządzeń:

 

 • dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna z czterościeżkowym systemem wzorowania - szt. 4
 • dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna z systemem wzorowania na igłach cylindra i tarczy - szt. 2
 • dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna z systemem wzorowania na igłach cylindra - szt. 2
 • bielnik z pralnicą - szt. 1
 • stabilizator z fulardem - szt. 1
 • laboratoryjny aparat do bielenia - szt. 1
 • miernik do badania ścieralności - szt. 1
 • urządzenie do badania odporności na pot - szt. 1
 • waga laboratoryjna - szt. 3
 • urządzenie do pomiaru gramatury - szt. 3
 • zintegrowany informatyczny system zarządzania - szt. 1 

 

Oferty prosimy przesyłać na adres firmy lub na adres email: ewa.pupar@bowistyl.pl

Bowi-styl

BOWI-STYL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

ul. Rembielińskiego 14
93-575 Łódź, Polska
tel. + 48 42 639 17 00