Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W latach 2019-2023 firma Bowi-Styl realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania laminatów z dzianin osnowowej i dystansowej spełniających wymogi wyrobu medycznego oraz branży motoryzacyjnej”

 

Nr projektu: RPLD.02.03.01-10-0015/18

Wartość projektu: 9 578 010,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3 499 650,00 PLN

 

Cel projektu:

Wdrożenie innowacji produktowych w postaci laminatów z dzianin osnowowych (przestrzennych i jednorzędowych) charakteryzujących się znacząco ulepszonymi parametrami w odniesieniu do produktów dostępnych obecnie na rynku, tj. przepuszczalnością powietrza, sprężystością, wytrzymałością na rozwarstwianie, odpornością na zabrudzenia oraz własnościami przeciwbakteryjnymi. Dodatkowo mogą być one zabezpieczone przed przedostawaniem się płynów ustrojowych poza powierzchnię laminatu i wyposażone w sygnalizację przemoczenia.

 

Efekty projektu to:

 1. Nowe produkty - laminaty wykorzystywane w profilaktyce przeciwodleżynowej oraz  w  przemyśle motoryzacyjnym, na pokrycia foteli i nakładki na fotele.
 2. Linia produkcyjna do wytwarzania nowych wyrobów, złożona z: snowadła, maszyny dziewiarskiej raszlowej do dzianiny przestrzennej; maszyny dziewiarskiej osnowowej jednorzędowej do dzianiny płaskiej, stabilizatora, reaktora do powlekania, maszyny do HOT-MELTu, generatora plazmy, maszyny wytrzymałościowej.
 3. Uruchomienie platformy sprzedaży internetowej nowych wyrobów medycznych.
 4. Zwiększenie zatrudnienia.
 5. Pozytywny wpływ na zasady zrównoważonego rozwoju oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Informujemy, że w dniu 2014-10-31 firma BOWI-STYL zakończyła realizację projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy: UDA-RPLD.03.02.00-00-364/12-00.

 

Numer i tytuł projektu:

WND-RPLD.03.02.00-00-364/12 "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianiny z przestrzenią oddychającą w firmie Bowi Styl"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-364/12  "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianiny z przestrzenią oddychającą w firmie Bowi Styl" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III. 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma BOWI-STYL PW w wyniku oceny ofert na ogłoszenie o zamówieniu na: oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem wybrano ofertę firmy: DONE ROBERT PAPIS.

 

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-364/12 "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianiny z przestrzenią oddychającą w firmie Bowi Styl" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma BOWI-STYL PW poszukuje dostawców następujących urządzeń i usług:

 

 • oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem - szt. 1 

 

Szczegółowe specyfikacje warunków w ogłoszeniu o zamówieniu w załącznikach:

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-364/12 "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianiny z przestrzenią oddychającą w firmie Bowi Styl" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma BOWI-STYL PW w wyniku oceny ofert na ogłoszenie o zamówieniu na: fulard i podłączenie fulardu do posiadanego ciągu technologicznego wybrano ofertę firmy: ERBATECH GMBH Niemcy.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-364/12 "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianiny z przestrzenią oddychającą w firmie Bowi Styl" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma BOWI-STYL PW w wyniku oceny ofert na ogłoszenie o zamówieniu na: maszynę raszlową do produkcji dzianiny dystansowej wybrano ofertę firmy: KAR-MAYER GMBH Niemcy..

Informujemy, że w dniu 2013-10-11 firma Bowi-Styl podpisała umowę o dofinansowaniu projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy: UDA-RPLD.03.02.00-00-364/12-00.

Numer i tytuł projektu:
WND-RPLD.03.02.00-00-364/12
"Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianiny z przestrzenią oddychającą w firmie Bowi Styl"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-364/12 "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dzianiny z przestrzenią oddychającą w firmie Bowi Styl" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma Bowi-Styl PW poszukuje dostawców następujących urządzeń i usług:

 

 • maszyna raszlowa do dzianin dystansowych - szt. 1
 • fulard - szt. 1
 • podłączenie fulardu do ciągu technologicznego - szt.1 

 

Szczegółowe specyfikacje warunków w ogłoszeniu o zamówieniu w załącznikach:

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego POIG.04.03.00-00-A38/12-00 "Implementacja nowej technologii wytwarzania uszlachetnionej dzianiny ozdobnej z zadrukiem w firmie Bowi-Styl” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, firma BOWI-STYL PW poszukuje dostawców następujących urządzeń:

 

 • drukarka cyfrowa - szt. 1
 • pikowarka - szt. 1
 • parownik - szt. 1 

 

Szczegółowe specyfikacje warunków zamieszczono w zapytaniach ofertowych – załączniki :

Informujemy, że firma BOWI-STYL zakończyła realizację inwestycji objętych projektem w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007-2013. Numer umowy: POIG.04.03.00-00-514/11-00. Tytuł projektu: "Wdrożenie nowej technologii wytwarzania pokryć na materac z funkcją stabilizacji mikroklimatu". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Informujemy, że firma BOWI-STYL zakończyła realizację inwestycji objętych projektem w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007-2013. Numer umowy: POIG.04.03.00-00-515/11-00. Tytuł projektu: "Wdrożenie nowej technologii wytwarzania ochronnych okryć". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Informujemy, że w dniu 2013-05-08 firma BOWI-STYL podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Numer umowy: POIG.04.03.00-00-A38/12-00. Tytuł projektu: "Implementacja nowej technologii wytwarzania uszlachetnionej dzianiny ozdobnej z zadrukiem w firmie Bowi-Styl". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Informujemy, że w dniu 2012-08-22 firma BOWI-STYL podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.3 Kredyt  technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia   Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007-2013. Numer umowy: POIG.04.03.00-00-514/11-00. Tytuł projektu: "Wdrożenie nowej technologii wytwarzania pokryć na materac z funkcją stabilizacji mikroklimatu". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Informujemy, że w dniu 2012-08-22 firma BOWI-STYL podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Numer umowy: POIG.04.03.00-00-515/11-00. Tytuł projektu: "Wdrożenie nowej technologii wytwarzania ochronnych okryć". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Informujemy, że  firma Bowi-Styl zakończyła realizację inwestycji objętych projektem w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy: UDA-RPLD.03.02.00-00-225/08-00. Numer i tytuł projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi Styl w Łodzi". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DWUŁOŻYSKOWA SZYDEŁKARKA CYLINDRYCZNA Z SYSTEMEM WZOROWANIA NA IGŁACH CYLINDRA I TARCZY za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy MONARCH KNITTING MACHINERY (U.K.) LTD.

 

W załączniku zamieszczone jest zestawienie firm, które złożyły oferty wraz z punktacją z oceny ofert.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma Bowi-Styl PW poszukuje dostawców nastepujących urządzeń:

 

 • dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna z systemem wzorowania na igłach i tarczy lub urządzenie równoważne

 

Szczegółowe specyfikacje warunków w ogłoszeniu o zamówieniu w załączniku:

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DWUŁOŻYSKOWA SZYDEŁKARKA CYLINDRYCZNA Z SYSTEMEM WZOROWANIA NA IGŁACH CYLINDRA I TARCZY za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy MONARCH KNITTING MACHINERY (U.K.) LTD. W załączniku zamieszczone jest zestawienie firm, które złożyły oferty wraz z punktacją z oceny ofert.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma Bowi-Styl PW poszukuje dostawców nastepujących urządzeń:

 

 • dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna z systemem wzorowania na igłach i tarczy lub urządzenie równoważne

 

Szczegółowe specyfikacje warunków w ogłoszeniu o zamówieniu w załączniku:

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DWUŁOŻYSKOWA SZYDEŁKARKA CYLINDRYCZNA Z SYSTEMEM WZOROWANIA NA IGŁACH CYLINDRA I TARCZY za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy MONARCH KNITTING MACHINERY (U.K.) LTD. W załączniku zamieszczone jest zestawienie firm, które złożyły oferty wraz z punktacją z oceny ofert.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DWUŁOŻYSKOWA SZYDEŁKARKA CYLINDRYCZNA Z CZTEROŚCIEŻKOWYM SYSTEMEM WZOROWANIA za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy ORIZIO S.R.L. W załączniku zamieszczone jest zestawienie firm, które złożyły oferty wraz z punktacją z oceny ofert.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: STABILIZATOR Z FULARDEM za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy BRUCKNER TEXTILE. 


W załączniku zamieszczone jest zestawienie firm, które złożyły oferty wraz z punktacją z oceny ofert.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: BIELNIK+PRALNICA za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy ERBATECH GMBH TEXTILE.

 

W załączniku zamieszczone jest zestawienie firm, które złożyły oferty wraz z punktacją z oceny ofert.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma Bowi-Styl PW poszukuje dostawców nastepujących urządzeń:

 

 • dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna z systemem wzorowania na igłach i tarczy lub urządzenie równoważne


Szczegółowe specyfikacje warunków w ogłoszeniu o zamówieniu w załączniku:

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy T2S SP.Z O.O. z siedzibą w Łodzi, ul.Gdańska 80.

W załączniku zamieszczone jest zestawienie firm, które złożyły oferty wraz z punktacją z oceny ofert.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma Bowi-Styl PW poszukuje dostawców nastepujących urządzeń i usług:

 

 • dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna z czterościeżkowym systemem wzorowania lub urządzenie równoważne

 

Szczegółowe specyfikacje warunków w ogłoszeniu o zamówieniu w załączniku:

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi-Styl w Łodzi" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej" "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" działanie III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma Bowi-Styl PW poszukuje dostawców nastepujących urządzeń i usług:

 

 • bielnik z pralnicą - szt. 1
 • stabilizator z fulardem - szt. 1
 • zintegrowany informatyczny system zarządzania - szt. 1

 

Szczegółowe specyfikacje warunków w ogłoszeniu o zamówieniu w załącznikach:

Informujemy, że w dniu 2010-03-25 firma Bowi-Styl podpisała umowę o dofinansowaniu projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy: UDA-RPLD.03.02.00-00-225/08-00.

 

Numer i tytuł projektu:

WND-RPLD.03.02.00-00-225/08 "Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie Bowi Styl w Łodzi".


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Firma Bowi-Styl stara się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Uwaga! Konkurs ofert!


Firma poszukuje dostawców następujących urządzeń:

 

 • dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna z czterościeżkowym systemem wzorowania - szt. 4
 • dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna z systemem wzorowania na igłach cylindra i tarczy - szt. 2
 • dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna z systemem wzorowania na igłach cylindra - szt. 2
 • bielnik z pralnicą - szt. 1
 • stabilizator z fulardem - szt. 1
 • laboratoryjny aparat do bielenia - szt. 1
 • miernik do badania ścieralności - szt. 1
 • urządzenie do badania odporności na pot - szt. 1
 • waga laboratoryjna - szt. 3
 • urządzenie do pomiaru gramatury - szt. 3
 • zintegrowany informatyczny system zarządzania - szt. 1 

 

Oferty prosimy przesyłać na adres firmy lub na adres email: ewa.pupar@bowistyl.pl

Bowi-styl

BOWI-STYL Sp. z o.o.

ul. Kaczeńcowa 16
91-214 Łódź, Polska
tel. + 48 42 639 17 00

 

NIP: 9472009645

REGON: 524052630

KRS: 1010549